Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim, z siedzibą ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji pppaleksandrow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-24.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Marszałek, adres e-mail: kontakt@pppaleksandrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 363 525. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim ma siedzibę przy ulicy Piotrkowskiej 4/6. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych. Na szczycie budynku od ulicy Piotrkowskiej znajduje się winda dla niepełnosprawnych, która przewiezie osobę niepełnosprawną na piętro Poradni.

 

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przodem do ulicy Warszawskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Poradni. Aby dostać się do budynku, należy pokonać dwa schody lub skorzystać z podjazdu, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie. Po lewej stronie drzwi znajduje się, na wys.ok.150 cm, przycisk domofonu. Po jego naciśnięciu sygnał odbierze pracownik, który następnie zejdzie i pomoże dotrzeć na piętro Poradni.

 

Budynek składa się z 3 kondygnacji, na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, 1 piętro, 2 piętro). Aby dostać się do Poradni na 2 piętro należy pokonać 53 schody. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma, pochylni, platform itp. Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a. Na 2 piętrze po zejściu ze schodów, po prawej stronie zlokalizowana jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń 2 piętra w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Poradni po wcześniejszym umówieniu.

Data dodania: 2022-05-15 15:44:30
Data edycji: 2024-04-04 15:21:28
Ilość wyświetleń: 1087

Druki do pobrania

Programy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej