Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Mariusz Stasiak vel Stasek
e-mail: biuro@msvs.com.pl

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 kontakt@pppaleksandrow.pl zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych kontakt z nim mozliwy jest za pomoća adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

 

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.

Dane Państwa dziecka nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani przetwarzaniu poza Europejskim Obszar Gospodarczy.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób kontaktujących się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 kontakt@pppaleksandrow.pl zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych kontakt z nim mozliwy jest za pomoća adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe przetwarzane będą w celu powiadomienia o organizowanym wydarzeniu realizującym cele statutowe poradniw związku z art. 6 ust. 1 lit f co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora przez okres realizacji kampani informacyjnej oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu poprzez wypisanie się z naszej bazy kontaktowej za pomocą maila kontakt@pppaleksandrow.pl.

Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dane w postaci adresów IP oraz plików cookies przetwarzane będą w celu prawidłowego wyświetlania strony internetowej co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez okres wygaśnięcia logów serwera lub usuniecia plików coockies przez użytkownika.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wynikających z przepsiów prawa jest obowiązkowe,  w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak może być konieczne do właściwego i sprawnego kontaktu.

Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani przekazywaniu po za Europejski Obszar gospodarczy.

Data dodania: 2022-05-15 15:45:42
Data edycji: 2022-05-30 11:52:13
Ilość wyświetleń: 652

Druki do pobrania

Programy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej