Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Dla uczniów

REINTEGRACJA:
Zajęcia aktywizująco-wspierające dla klas I-III

 

REINTEGRACJA:

Jak postępować, żeby mieć kolegów i przyjaciół dla klas IV-V

 

REINTEGRACJA:
Ja – Inni dla klas VII-VIII

 

Temat: Zajęcia aktywizujące – wspieranie u progu nauki szkolnej
Cel: Budowanie klimatu i atmosfery w klasie sprzyjającej pełnej aktywności uczniów.

 

Temat: „Słowa, które ranią”
Cel: Refleksja nad przyczynami i skutkami używania słów, które wyrządzają krzywdę Zrozumienie granic swobody wypowiedzi. Ćwiczenie umiejętności przeciwstawiania się językowi, który krzywdzi.

 

Temat: „Mówimy jaśniej i sprawniej”
Cel:Poznanie technik skutecznej komunikacji.

 

Temat: Drogi dzienniczku…postaw się w mojej sytuacji
Cel: Ćwiczenie umiejętności obserwowania i porozumiewania się, wzbudzania empatii. Uzyskanie wiedzy na temat skłonności do zbyt łatwej oceny innych ludzi.

 

Temat: Moje mocne strony.
Cel: Obiektywizowanie samooceny, konstruktywne budowanie obrazu siebie, doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

 

Temat: Rozwiązać konflikt
Cel: Poznanie sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych, ich wad i zalet.

 

Temat: Poznaj swój styl uczenia się
Cel: Diagnoza służąca optymalizacji procesu uczenia się ucznia.

 

Temat: Kreatywne myślenie
Cel: Odkrywanie własnych możliwości, przełamywanie stereotypów myślowych.

 

Temat: Rola autorytetu w życiu
Cel: Poznawanie różnic i podobieństw pojęć: autorytet, idol, ideał, ukazanie roli autorytetów , idoli w samodoskonaleniu siebie oraz kształtowania obiektywizmu w ocenach ludzi.

 

Temat: Problematyka wieku dorastania w aspekcie kryzysu tożsamości, prze-mian psychofizycznych
Cel: Zapoznanie z wyznacznikami procesu dojrzewania.
Samopoznanie i większa świadomość.

 

Temat: W świecie wartości
Cel: Poznanie swoich wartości, radzenie sobie z emocjami.

 

Temat: Jak wyjść z przemocy
Cel: Poszerzenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z przemocą.

 

Temat: Planowanie kariery
Cel: Zapoznanie z problematyką planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

 

Temat: Nie hejtuję – reaguję

 

Temat: Jestem kolegą – nie dokuczam

 

Temat: Oswoić stres

 

Temat: Jak się uczyć, żeby się nauczyć

Data dodania: 2022-05-15 15:23:52
Data edycji: 2022-05-15 15:23:54
Ilość wyświetleń: 795

Druki do pobrania

Programy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej